O rekuperaci

Jak přesně taková rekuperace funguje? Je to docela jednoduché. Její účinnost spočívá v tom, že když má vzduch venku např. -5 °C, vy si domů pouštíte vzduch okolo přijatelných 16 °C. Rekuperátor je v podstatě takový výměník, kterým proudí vzduch dvěma opačnými směry. V létě to pak funguje opačně – rekuperátor nechrání v budově teplo, ale naopak chlad. Velkou výhodou je, že venkovní vzduch jde do místnosti zbavený prachu či pylu.

Výběr rekuperačního systému a realizační firmy je složitější, než se na první pohled může zdát. V této oblasti se více než kde jinde velmi často uvádějí čísla nereálná, pod čarou, skrytá či s hvězdičkou na konci katalogu apod.

Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka zajišťuje řízené větrání v domě, nahrazuje větrání okny a šetří náklady na energie. Tyto jednotky můžou být lokální (do místností) nebo centrální (do celého domu).

Na každé jednotce se sledují především tyto parametry:

  • výkon,
  • účinnost výměníku
  • spotřeba
  • hlučnost

Záměrně je na prvním místě uvedený výkon. Přesný způsob měření žádná norma neudává. Výrobci se pouze odkazují k normám na zařízení podobná či k normám o větrání. Oficiální norma ovšem pro tyto jednotky není. Mají volný prostor k dosazování čísel, která jsou pravdivá, ale nereálná.

 

Pojďme si to vysvětlit na jednotlivých parametrech:

 

Vzduchový výkon (m3/h) udává, kolik vzduchu maximálně jednotka vymění za hodinu. Parametr má vypovídající hodnotu pouze, je-li uvedeno, při jakém tlaku bylo měřeno. Velmi často není uváděno. Jednotka může mít hodnoty měřeny při tlakové ztrátě např. 150 Pa, ale připojením na potrubí vzroste tlaková ztráta např. na 250 Pa. Jednotka poté nikdy nedosáhne svých uváděným parametrů. Katalog nelže, ovšem čísla jsou v individuálních podmínkách často nedosažitelná. Jak už bylo uvedeno výše. Žádná norma neuvádí, při jaké tlakové ztrátě musí být měřeno.

Účinnost výměníku (%) ukazuje, kolik energie dokáže z odváděného vzduchu výměník předat vzduchu přiváděnému. V praxi to znamená, že (zjednodušeně řečeno) se v létě skrze výměník venkovní vzduch přiváděný dovnitř dochlazuje a v zimě naopak dohřívá.

Spotřeba (Wh/m3) – jednotky mají spotřebu v řádech desítek wattů. Běžně (10-40 W). Hodnotu významně ovlivňuje tlaková ztráta potrubí, použité filtry (G4 – klasické, F7 – pro alergiky, uhlíkové – zachytávající pachy z venku), kvalita jednotky samotné a velikost systému.

Hlučnost (dB) je údaj, jehož měření opět nepodléhá přesné normě. Není dáno prostředí pro měření, vzdálenost od jednotky, nastavený výkon apod. Vliv na hlučnost jednotky má mimo jiné: kvalita a stav filtrů, nastavený výkon, tlaková ztráta rozvodů, druh a kvalita namontovaných rozvodů vzduchu. Hlučnost je velmi diskutovaný údaj, který má ale dvě hlediska. Hlučnost v okolí jednotky a hlučnost přenášenou skrze rozvody vzduchu. Hlučnost vyzařovaná do okolí je paradoxně řešena častěji. Její hodnota se ovšem přestává řešit jednak v momentě spuštění (jednotka standardně běží na cca 50 % svého max. výkonu – znatelně nižší hlučnost), druhak po zavření dveří technické místnosti.

Rozvody vzduchu

Jsou částí velmi opomíjenou. Běžný uživatel je chápe jako součást systému, ale váhu přikládá především jednotce. To je však velká chyba. Parametrů, pro které zákazník vybere jednotku, mnohdy nedosáhne z důvodu nevhodných rozvodů či jejich nesprávnou instalací.

Je velmi důležité si uvědomit, že rozvody se v průběhu realizace stávají součástí objektu. Jakékoliv úpravy a opravy jsou velmi problematické a nákladné. Jednotku je možné oproti tomu kdykoliv a bez následků demontovat či vyměnit za jinou.

Základní důležité parametry a komponenty:

  • tlaková ztráta
  • tlumiče
  • rozdělovače
  • stropní ventily

Rádi Vám poradíme

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti rekuperačních systémů. Pro bližší informace nás kontaktujte.